divendres, 30 de desembre de 2011

El Pla TAC i la Llei d'Educació.

Última entrada de l’any 2011. Ens despedim donant informació sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement aplicades a les tecnologies de la informació i la comunicació centrades en l’educació. Dit d’una manera més senzilla, les TAC. A UDTIC hem treballat quines orientacions dóna el Departament d’Ensenyament sobre l’ús de les TIC a les escoles a través del Pla TAC del centre i de les Lleis d’Educació.

El Pla TAC. És un document del Departament d’Ensenyament per tractar de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament - aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que es desenvolupen en context educatiu.

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d'innovació i gestió del canvi.

El Pla TAC, dissenyat per el mateix Departament, serveix per guiar als equips directius en l’utilització de les TIC al centre i en la seva aplicació en el seu projecte educatiu.

Alguns continguts o orientacions educatives sobre les TAC que ofereix aquest document als centres que va destinat són:

. La visió del centre i el seu diagnòstic segons el nivell TAC en el que es troba, per tal d'analitzar el grau de maduresa tecnològica de l’escola.


. La identificació dels continguts digitals que tenim a l’abast i la necessitat de conèixer un mínim de recursos digitals actuals existents, així com la creació d’un espai virtual del centre.


. L’adaptació a totes les necessitats dels nens amb necessitats educatives específiques. Les TAC han de fomentar la participació i l’atenció a la diversitat.

. L’Orientació sobre els objectius a llarg i curt termini, les prioritats del Pla TAC al centre, i els factors que mediatitzen l’ús de les tecnologies a les escoles.


. A nivell d’actuació, les estratègies metodològiques han de determinar la modalitat de recursos tecnològics que s’adopten.

. El Pla TAC ha d’establir unes directius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat.


. El Pla TAC ha d’assegurar la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.

Per tant, elaborar un Pla TAC és un procés complex que requereix un impuls decidit per part del equip directiu, que n'ha d'exercir la coordinació, el consens del claustre de professors i la complicitat de tota la comunitat educativa.

La Llei d’Educació. Proposa un conjunt normatiu coherent, complet i amb visió de futur que segons aquestes premisses, orienta el currículum d’una manera generalitzada cap a les TIC en els processos d’aprenentatge, amb l’objectiu de capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

Aquest document del Departament referit a les TAC, el podem dividir segons el que ens diu, en diferents nivells:

A nivell del centre:

. Criteris per a l’organització pedagògica del centre. El Departament ha d’afavorir la recerca i els projectes d’innovació amb relació a lús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement.

. Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge. S’han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i les diverses formes de transmissió de coneixement al grup classe.

. Els projectes constructius del centre han de permetre integrar les tecnologies digitals amb instal·lacions i equipaments que maximitzin la sostenibilitat i redueixin el impacte ambiental.

. Serveis digitals a disposició del centre. El Departament ha de facilitar al centre un conjunt de serveis digitals orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa.

. El centre ha de posar a disposició aquests serveis a professorats, alumnes i famílies. Aquests serveis han de posar a disposició del centres aplicacions didàctiques i continguts educatius de qualitat i han de facilitar l’aprenentatge i el funcionament del centre.

A nivell de cicle. L’Educació Primària.

. Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i la comunicació audiovisual.

A nivell del professorat i dels altres professionals del centre

. Els mestres i els professors tenen la funció d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

. La formació inicial del professorat ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu, entre els quals hi ha el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquestes són algunes de les orientacions que dóna el Departament d’Ensenyament en relació a l’ús de les TIC als centres a través del Pla TAC i de les lleis vinculades a la normativa vigent. Aquestes orientacions les trobem dirigides al centre, al cicle i al professorat però també als ensenyaments de règim general, a la comunitat educativa, a l’administració i als posteriors nivells educatius de l’educació primària.

Per el que he pogut veure amb la meva pròpia experiència a les escoles, i amb les dels altres companys, hi ha escoles que les tenen en compte, i altres que no. Amb això vull dir, que incorporar íntegrament les TIC a l’educació és un repte complex, que no depèn únicament d’un document a seguir com pot ser el Pla TAC o la Llei d’Educació perquè s’aconsegueixi, cal que tot el context educatiu hi estigui implicat per el seu desenvolupament, evolució curricular, trencament de barreres i integració educativa global.

dijous, 29 de desembre de 2011

Més recursos Múltimedia a la xarxa.

Tips de torrons i de festes nadalenques, i amb ganes de començar un nou any, seguim explorant el món digital. En aquesta entrada veurem algunes eines i recursos que ens ofereix Internet que hem pogut analitzar durant les classes de UDTIC. Aquestes aplicacions són molt visibles en els treballs de l'assignatura com a recurs de presentacions, temàtica de treball, o passatemps informatiu. Estem parlant del Prezi, L’Smart Notebook i el Twitter.
El Prezi: Recurs que trobem a la xarxa, semblant al PowerPoint, que ens aportarà unes presentacions més creatives, dinàmiques i senzilles amb tan sols un registre gratuït. Moltes de les exposicions que hem realitzat durant el curs han sigut a través d’aquesta eina. En aquest enllaç trobem una presentació sobre el desenvolupament de les habilitats cognitives, on es pot comprovar la utilitat del Prezi. http://prezi.com/6dboozzdmukv/edit/?auth_key=wv8iglg&follow=db5iufbzri0a&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=email
Smart Notebook: La pissarra digital que comença a arribar a les escoles de la mà d’aquesta aplicació. A UDTIC hem pogut practicar amb aquest recurs, veure les diferents modalitats i observar el seu funcionament. Podem escriure, fer línies, rotllanes, utilitzar diferents colors o dibuixar-hi lliurament per després esborrar-ho. En aquest enllaç podeu practicar sense necessitat de descarregar-se el software. http://express.smarttech.com/#
Twitter: D’aquesta xarxa social ja n’he parlat abans, però ara valoraré personalment el seu funcionament dins del meu PLE. He de dir, que m’ha sorprès molt gratament el haver-me unit aquesta xarxa. He pogut veure vídeos, llegir documents, compartir escrits, intercanviar opinions o distreure’m amb frases humorístiques a través dels tweets o enllaços que penjaven les persones que segueixo. M’ha semblat millor que Facebook, ja que aquest conserva més la privacitat al meu parer, i només em dóna informació sobre gent concreta que jo he decidit seguir. Tot i que el límit de tweets també és un desavantatge important. Per qui em vulgui seguir el meu twitter és https://twitter.com/#!/xavi_kosta.
Aquest tres recursos penso que els utilitzaré bastant en el futur. Les pissarres digitals cada cop abundaran més a les aules, i el Prezi m’ha convençut més que el PowerPoint. El Twitter agafa força en cercle de les xarxes socials i el Facebook,potser per un ús personal massa freqüent, cada cop m’agrada menys. Demà continuarem amb la informació digital sobre l’era digital per parlar del Pla Tac del Centre i les orientacions que dóna el Departament d’Ensenyament. Navegueu i exploreu per la xarxa que segur que descobrireu més recursos interessants!

dilluns, 21 de novembre de 2011

Les TIC a l'Escola Garbí

Bé, en aquesta estada de pràctiques m'ha donat temps per relacionar aquesta assignatura amb la meva escola i extreuren una entrada per aquest bloc. Aquesta entrada descriu algunes de les característiques del meu centre que m'ha fet creure en la introducció de les tecnologies en l'educació.

A primera vista l’escola m’agrada molt com a infraestructura. En aquest primer dia m’ha cridat l’atenció l’utilització de les TIC a les aules:


Per exemple, utilitzen el blogger com a eina educativa. Cada mestre té un bloc de cada assignatura que imparteix (castellà, escacs, tutoria...) Allà es penja informació compartida. Utilitzen exercicis JClick per als alumnes. A classe d’informàtica treballen amb aquesta metodologia. Motivació per dècimes al entrar als blocs.


Aquests és un exemple d’un dels blocs d’aquesta escola: http://pasapasfemcami.blogspot.com/


Cada curs té una pissarra digital a una de les seves línies, distribuïdes per sorteig. Aquest any s’han renovat tot els elements informàtics de l’escola amb material més innovador significant això una forta despesa per la institució. Cada aula té un ordinador general i un projector des d¡on treballen, per exemple cercant informació al Google que desconeixen.


M’ha sobtat el canvi de mentalitat d’una escola a una altra. L’any passat a l’escola IPSE de Sarrià tenien una metodologia bastant tradicional i no utilitzaven les TIC en el seu projecte educatiu i l’Escola Garbí és un aspecte que té molt present. M’agrada més treballar en aquest ambient perquè en el futur cada cop estaran més presents les TIC a les escoles i és molt bo tenir una oportunitat de veure com les treballen en la meva escola de pràctiques per així estar preparat quan sigui mestre de veritat.


Utilitzen el JClic per treballar amb el Sam, el noi que té moltes dificultats d’expressió i comprensió.Són exercicis de relació, identificació i lateralitat.Tots els exercicis que el Sam realitza són guiats per la mestre d’Educació Especial.

Tenen un tècnic informàtic per quan un ordinador no funciona correctament. Forma part de la seva aposta per les noves tecnologies així que em sembla molt correcte que contractar un especialista amb els ordinadors com a personal de manteniment.


Han utilitzat un programa informàtic educatiu per la classe de matemàtiques. Com ja és habitual, un altre recurs tecnològic emprat per fer exercicis amb els nens. Aquests programa en format DVD, conté més de 150 jocs interactius que potencien l’agilitat mental, la memòria i el càlcul. La tutora els utilitza de tant en tant, per realitzar fulles de càlcul que posteriorment els nens corregeixen per si mateixos. Aquest programa està molt bé, diferents nivells, diversitat d’exercicis, avaluacions continues, ajuda guiada, temporització i gràfiques evolutives entre altres coses. Em segueix sorprenent com aprofiten les tecnologies en aquesta escola, és el més interessant que he trobat en general.

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Teories d'Aprenentatge: L'Aprenentatge Significatiu

En les últimes sessions de UDTIC hem estat treballant en grup sobre algun tipus d'aprenentatge. Nosaltres, el grup de el Josep, la Paula, l'Óscar i jo hem fet aquesta entrada.

1. Definició de l’aprenentatge
L’aprenentatge és una forma de crear, ampliar, modificar i adquirir coneixements, i a la vegada habilitats, comportaments, valors.

2. Explicació d’un dels conceptes
a) Referències
b) Exemples
c) Relació amb les TIC (exemples, recursos...)
d) Relació amb l’escola

Aprenentatge significatiu
 • Refèrencies
Ausubel c de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu es basa en els coneixements i la seva connexió amb els coneixements previs. Per tant, la informació nova junt amb els esquemes de coneixement anteriors creen estructures noves que podem aplicar a la realitat. L’alumne ha de saber què ha d’aprendre, com ho ha d’aprendre i perquè ho ha d’aprendre.
http://www.slideshare.net/javier3111/la-construcci-del-coneixement-laprenentage-significatiu-dausubel

 • Exemples
Un bon exemple és quan els nens aprenen a menjar amb coberts. És un procés llarg on intentem canviar l’hàbit de menjar amb les mans, una eina nova que fins llavors només la hem vist utilitzar per els adults.

http://www.familiaforum.net/article.php?id=1505

 • Relació amb les TIC( exemples, recusos..)
La tecnologia per si mateixa no canvia l'educació, els centres han de fer un ús de la tecnologia que impulsi un aprenentatge més significatiu per part de l'alumnat, per la qual cosa l'ús que fem de la tecnologia a l'hora de dissenyar objectes d'aprenentatge hauria de posar èmfasi en les qualitats següents:
 1. Fer que l'alumnat aprengui de manera activa, comprometent-se en el seu procés d'aprenentatge. ACTIU
 2. Fer que els estudiants construeixin el seu aprenentatge a partir de coneixements previs. CONSTRUCTIU
 3. Fomentar el treball col·laboratiu en comunitats d'aprenentatge en què s'aprofitin les habilitats d'uns i altres. COL·LABORATIU
 4. Aconseguir objectius cognitius de manera activa i intencional. INTENCIONAL
 5. Aprendre és un procés social i dialògic. CONVERSACIONAL
 6. Les activitats d'aprenentatge estan basades en tasques significatives del món real. CONTEXTUALITZAT
 7. Els estudiants han de reflexionar sobre el que han après. REFLEXIU
Partint de la premissa que per tal que hi hagi aprenentatge significatiu s’ha d’atribuir un significat a un nou contingut . Hi ha d’haver:
 • Assimilació : vol dir que s’ha d’enganxar a les idees o coneixements previs de l’alumne
 • Acomodació: dintre de les estructures mentals , per la qual cosa s’ha de partir dels coneixements previs que ha construït l’alumne en les seves experiències anteriors siguin escolars o no i les quals podrà utilitzar com a instruments d’interpretació que condicionaran el seu resultat d’aprenentatge.
El programa “ QUÍDAM” estableix connexions amb els seus coneixements previs i s’adequa a la pròpia realitat i experiència de l’alumne ja que sempre parteix del seu centre d’interès, en aquest cas la paraula global i a partir d’aquesta es generen les preguntes clau per la construcció del model mental correcta de l’estructura de la frase i així dotar de significat tot el procés de comunicació, ja que degut a les seves dificultats de producció, malgrat la seva intenció comunicativa (amb sons i llenguatge de signes), aquests alumnes no podrien comunicar-se i aquest programa té la funcionalitat que els ajuda perquè els altres interlocutors els entenguin i poder establir converses. D’aquí el grau alt de significativitat per a aquests alumnes.
Parteix dels coneixements previs, els activa i acomoda noves estructures mentals.
També perquè sigui significatiu ha de ser lògic i el QUÍDAM ho és, no és arbitrari ni confús segueix un ordre coherent i l’alumne està motivat perquè pot relacionar el que aprèn amb el que sap.
En aquestes interaccions que ha generat l’alumne a través del programa va construint coneixement ja que poden interpretar la informació en el context de les seves pròpies experiències. Els alumnes no sols construeixen coneixement sobre l’estructuració de la frase, si no també sobre el context i l’entorn proper, és a dir en un context rellevant i això els fa donar sentit al que aprenen.
En aquest procés d’assimilació i d’acomodació de l’estructura mental hi ha una necessitat per part de l’alumne per comunicar-se establint un diàleg entre ell i l’ordinador produint –se un aprenentatge actiu essent ell mateix el responsable.

Si l’aprenentatge significatiu implica una intensa activitat per part de l’alumne perquè ha d’establir relacions entre el nou contingut i els elements disponibles en la seva estructura cognitiva el QUÍDAM compleix la premissa ja que l’alumne des d’un primer moment inicia una comunicació real que ell mateix ha d’anar descobrint com a mètode d’ensenyament autònom i autocorrectiu.
Mitjançant el programa l’aprendre a aprendre es concreta en la realització de les activitats de frases, dictats i lectura global amb imatge-so-text de manera simultània i afavorint el feedback i reflexió.

 • Relació amb l’escola
Conèixer com aprèn l’alumne és determinant perquè aquest vulgui aprendre i pugui aprendre. Si ensenyem de manera connectada i relacionada, la majoria dels alumnes aprendran; en cas contrari, poden aparèixer dificultats en l’aprenentatge. L’aprenentatge significatiu és la millor explicació a la construcció del coneixement segons la qual els humans aprenem quan relacionam els conceptes, quan connectem informació rellevant per a l’estructura cognoscitiva de manera relacionada i coherent.

Aquestes variables que possibiliten l’aprenentatge significatiu són:
 1. El treball obert: per poder treballar amb alumnes diferents.

 1. La motivació: per millorar el clima de l’aula i tenir l’alumnat interessat en el treball.
La motivació es configura com un element bàsic per garantir un procés positiu d’aprenentatge, sostingut per un bon nivell de treball a l’aula.

 1. El medi: per relacionar-lo amb l’entorn.

 1. La creativitat: per potenciar la imaginació i la intel·ligència.

 1. El mapa conceptual: per relacionar i connectar els conceptes.

 1. L’adaptació curricular: per a l’alumnat de necessitats especials.
L’alumnat de necessitats educatives especials, tant si estan més avançats que la mitjana de la classe com si estan més endarrerits, necessiten conviure amb la resta d’alumnes, i així es produeix un augment de les seves habilitats socials. L’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats
educatives especials requereix conèixer les seves característiques a través de la lectura d’informes
psicopedagògics i bibliografia especialitzada que tracti aspectes d’aquest tipus d’alumnes, la qual cosa ens durà pel rumb i l’adreça adequats.

dilluns, 24 d’octubre de 2011

EL JCLIC

A classe hem presentat una nova eina 2.0 el JClic. Aquest program es pot utilitzar per diverses tasques:
 • Fer associacions entre diferents conceptes
 • Omplir espais buits
 • Sopa de lletres
 • Joc de memòria
 • Exploració
 • Identificació
 • Pantalla d'informació
 • Trencaclosques
 • Identificar o ordenar elements
 • Resposta escrita
 • Mots encreuats
Molt ben explicat extret d'un bloc de la classe: http://esticpledetic.blogspot.com/2011/10/jo-et-clico-jclic.html

A la meva escola de pràctiques ja estan utilitzant aquest programa per treballar amb objectius educatius:

. A l'aula de Informàtica. En aquesta assignatura fan diverses activitats transversal que la mestre prepara amb aquesta eina. Inclou sistemes avaluatius després de cada activitat i sincronització per temps per observar el procés evoloutiu.

. Amb el Sam. El nen amb problemes de comprensió i expressió fa la majoria d'activitats amb un ordinador personal que porta sempre a sobre. A totes les arees fa exercicis a part amb la mestre d'educació especial. Aquests són exercicis molt senzills de relació, identificació i lateralitat creats per la mateixa mestre. Se l'avalua i se li fa un seguiment personalitzat amb els resultats d'aquests exercicis.

dijous, 13 d’octubre de 2011

Construcció del Entorn Personal d'Aprenentatge

Construcció d’un propi PLE.

Un cop ens hem introduit en el món de les eines 2.0 i el concepte d’entorn personal d’aprenentatge, passarem a la construcción del meu propi PLE.

Per fer-ho utilitzarem un programa per fer mapes conceptuals com és el CMapsTools. També cal analitzar quines són les webs que utilitzo per formar aquest entorn, depenent del tipus de información que cerco, és a dir, no utilitzaré les mateixes eines per cercar información educativa que per cercar notícies esportives per exemple. Així doncs, cal seleccionar el tipus de información que jo cerco diariament i posteriorment col·locar les eines que utilitzo en la seva funció.

Construcció del meu entorn personal d’aprenentatge.

dimarts, 27 de setembre de 2011

L'Entorn Personal d'Aprenentatge

Es tracta d'una idea pedagògica, com una pràctica de les persones per aprendre utilitzant la tecnologia. Suposa un canvi realment sustantiu en la forma d’entendre el paper de les TIC en l’educació. Concebim un PLE com el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma asidua per a aprendre.

El entorn personal d’aprenentatge es configura a partir de les eines i serveis que ens permeten l’accés i la relació amb la informació i amb altres persones. Amb aquesta idea podem dir que un PLE es conforma entorn aquelles eines que ens permeten llegir, reflexionar i compartir.

Aleshores, en el nostre PLE inclouríem tres tipus d’elements essencials:

. Eines i estratègies de lectura: Eines d’accés a la informació, on trobem les fonts que la proporcionen. Webs de publicació (blocs, wikis), bases de dades de vídeo, àudio i multimèdia (Youtube, Itunes o Slideshare), objectes d’aprenentatge estandarditzats (AGREGA, MERLOT) o portals de notícies o d’informació específica.

. Eines i estratègies de reflexió: Eines de creació i modificació de la informació, on trobem wikis, suites ofimàtiques d’escriptori i en xarxa (Open Office, Google Docs, Zoho) eines de mapes mentals (CMapsTools, Creatively) eines d’edició d’audio, de presentacions, cronogrames...

. Eines i estratègies de relació: Eines i entorns socials on et relaciones amb altres persones. (Facebook, Twitter, Twenti). Els serveis que em permeten aprendre a través de la comunicació o relació amb altres persones formen una complexa però crucial part dels entorns personals d’aprenentatge, anomenades PLN (Personal Learning Networks).

Existeixen tres tipus de xarxes a les PLN, segons el seu propòsit:

. Les que el interès radica en aprendre dels objectes d’informació (videos, fotos, textos) que pengen els usuaris per els visitants. (Flickr, Youtube)
. Les que el interès radica en compartir llocs, experiències i recursos per aprendre. Comunicar allò que aprenem perquè serveixi d’utilitat per els altres (Delicious, Twitter, Diigo)
. Les que el interès radica en establir relacions amb altres persones i aprendre a partir de les interaccions comunicatives establertes. (Facebook, HI5, Xing)

Un PLE no el forma un sol entorn tecnològic, sinó també un entorn de relacions per aprendre. Es constitueix per una part social i individual, a vegades sense interactuar amb els altres, i altres recreant amb els altres la informació i aprendre del mateix procés de recreació.

Eines i recursos TIC


Hola i benvingut un altre cop al meu bloc. Veuràs que fa molt que no hi escric, però aquest any tornaré a donar informació sobre les TIC (com ja va passar a primer) de manera regular intentant actualitzant apunts interessants que rebem a l'aula, autodescobrim nosaltres mateixos navegant per la xarxa, o a través de la interacció amb altres persones que em proporcionen dita informació.

En el bloc d'aquest any donarem molta importància a aquest últim aspecte: la comunicació a través d'Internet. Les Webs 2.0 ens permeten interaccionar o intercanviar informació bidireccional entre nosaltres. Són molts els recursos que sen's ofereixen, aquí deixo alguns amb una petita descripció del serveis que presten:

. Viquipèdia: La enciclòpedia lliure que permet adquirir, compartir i modificar la informació.
. Ning: Organitza les xarxes socials. Inclou xat i fórum.
. Twitter: Llegeix les frases de les persones que segueixes i permet que les els teus seguidors llegeixin les teves frases o enllaços que vulguis compartir.
. Facebook: La xarxa social més coneguda del món actual, que permet comunicar-te i compartir amb les persones que tu vulguis.
. Blogger: Informació escrita, normalment amb una temàtica completa, que permet la interacció i opinió dels visitants a través dels comentaris.
. Friendfeed: El seguiment diari de les persones es possible a través d'aquesta web.
. Delicious: Eina que serveix per trobar pàgines web d'interès a través dels favorits que els usuaris comparteixen.
. Soooshial: Sistema organitzatiu de xarxes socials semblant a Ning. Conté components de gestió.
. Slideshare: Comparteix múltimedia a la Web.
. Skype: Eina per realitzar videotrucades amb altre gent.
. Google Docs: Eina molt útil i utilitzada per compartir documents amb els altres, fins i tot quan l'altre està escrivint. Molt útil en el treball cooperatiu.
. Espais de fórum: Fórums de tot tipus i a múltiples pàgines Web. Coneixèr les opinions d'altres persones a través de la xarxa i sobre qualsevol temàtica.

Aquestes són algunes de les eines que trobaràs a la xarxa. Ens poden ajudar molt en la construcció del nostre aprenentatge ja que moltes formen part del nostre PLE (entorn personal d'aprenentatge) on les podem classificar. En la següent entrada farem una introducció a aquest terme abans de presentar el dibuix del meu propi PLE.