dimarts, 27 de setembre de 2011

L'Entorn Personal d'Aprenentatge

Es tracta d'una idea pedagògica, com una pràctica de les persones per aprendre utilitzant la tecnologia. Suposa un canvi realment sustantiu en la forma d’entendre el paper de les TIC en l’educació. Concebim un PLE com el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma asidua per a aprendre.

El entorn personal d’aprenentatge es configura a partir de les eines i serveis que ens permeten l’accés i la relació amb la informació i amb altres persones. Amb aquesta idea podem dir que un PLE es conforma entorn aquelles eines que ens permeten llegir, reflexionar i compartir.

Aleshores, en el nostre PLE inclouríem tres tipus d’elements essencials:

. Eines i estratègies de lectura: Eines d’accés a la informació, on trobem les fonts que la proporcionen. Webs de publicació (blocs, wikis), bases de dades de vídeo, àudio i multimèdia (Youtube, Itunes o Slideshare), objectes d’aprenentatge estandarditzats (AGREGA, MERLOT) o portals de notícies o d’informació específica.

. Eines i estratègies de reflexió: Eines de creació i modificació de la informació, on trobem wikis, suites ofimàtiques d’escriptori i en xarxa (Open Office, Google Docs, Zoho) eines de mapes mentals (CMapsTools, Creatively) eines d’edició d’audio, de presentacions, cronogrames...

. Eines i estratègies de relació: Eines i entorns socials on et relaciones amb altres persones. (Facebook, Twitter, Twenti). Els serveis que em permeten aprendre a través de la comunicació o relació amb altres persones formen una complexa però crucial part dels entorns personals d’aprenentatge, anomenades PLN (Personal Learning Networks).

Existeixen tres tipus de xarxes a les PLN, segons el seu propòsit:

. Les que el interès radica en aprendre dels objectes d’informació (videos, fotos, textos) que pengen els usuaris per els visitants. (Flickr, Youtube)
. Les que el interès radica en compartir llocs, experiències i recursos per aprendre. Comunicar allò que aprenem perquè serveixi d’utilitat per els altres (Delicious, Twitter, Diigo)
. Les que el interès radica en establir relacions amb altres persones i aprendre a partir de les interaccions comunicatives establertes. (Facebook, HI5, Xing)

Un PLE no el forma un sol entorn tecnològic, sinó també un entorn de relacions per aprendre. Es constitueix per una part social i individual, a vegades sense interactuar amb els altres, i altres recreant amb els altres la informació i aprendre del mateix procés de recreació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada