dimarts, 27 de setembre de 2011

L'Entorn Personal d'Aprenentatge

Es tracta d'una idea pedagògica, com una pràctica de les persones per aprendre utilitzant la tecnologia. Suposa un canvi realment sustantiu en la forma d’entendre el paper de les TIC en l’educació. Concebim un PLE com el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma asidua per a aprendre.

El entorn personal d’aprenentatge es configura a partir de les eines i serveis que ens permeten l’accés i la relació amb la informació i amb altres persones. Amb aquesta idea podem dir que un PLE es conforma entorn aquelles eines que ens permeten llegir, reflexionar i compartir.

Aleshores, en el nostre PLE inclouríem tres tipus d’elements essencials:

. Eines i estratègies de lectura: Eines d’accés a la informació, on trobem les fonts que la proporcionen. Webs de publicació (blocs, wikis), bases de dades de vídeo, àudio i multimèdia (Youtube, Itunes o Slideshare), objectes d’aprenentatge estandarditzats (AGREGA, MERLOT) o portals de notícies o d’informació específica.

. Eines i estratègies de reflexió: Eines de creació i modificació de la informació, on trobem wikis, suites ofimàtiques d’escriptori i en xarxa (Open Office, Google Docs, Zoho) eines de mapes mentals (CMapsTools, Creatively) eines d’edició d’audio, de presentacions, cronogrames...

. Eines i estratègies de relació: Eines i entorns socials on et relaciones amb altres persones. (Facebook, Twitter, Twenti). Els serveis que em permeten aprendre a través de la comunicació o relació amb altres persones formen una complexa però crucial part dels entorns personals d’aprenentatge, anomenades PLN (Personal Learning Networks).

Existeixen tres tipus de xarxes a les PLN, segons el seu propòsit:

. Les que el interès radica en aprendre dels objectes d’informació (videos, fotos, textos) que pengen els usuaris per els visitants. (Flickr, Youtube)
. Les que el interès radica en compartir llocs, experiències i recursos per aprendre. Comunicar allò que aprenem perquè serveixi d’utilitat per els altres (Delicious, Twitter, Diigo)
. Les que el interès radica en establir relacions amb altres persones i aprendre a partir de les interaccions comunicatives establertes. (Facebook, HI5, Xing)

Un PLE no el forma un sol entorn tecnològic, sinó també un entorn de relacions per aprendre. Es constitueix per una part social i individual, a vegades sense interactuar amb els altres, i altres recreant amb els altres la informació i aprendre del mateix procés de recreació.

Eines i recursos TIC


Hola i benvingut un altre cop al meu bloc. Veuràs que fa molt que no hi escric, però aquest any tornaré a donar informació sobre les TIC (com ja va passar a primer) de manera regular intentant actualitzant apunts interessants que rebem a l'aula, autodescobrim nosaltres mateixos navegant per la xarxa, o a través de la interacció amb altres persones que em proporcionen dita informació.

En el bloc d'aquest any donarem molta importància a aquest últim aspecte: la comunicació a través d'Internet. Les Webs 2.0 ens permeten interaccionar o intercanviar informació bidireccional entre nosaltres. Són molts els recursos que sen's ofereixen, aquí deixo alguns amb una petita descripció del serveis que presten:

. Viquipèdia: La enciclòpedia lliure que permet adquirir, compartir i modificar la informació.
. Ning: Organitza les xarxes socials. Inclou xat i fórum.
. Twitter: Llegeix les frases de les persones que segueixes i permet que les els teus seguidors llegeixin les teves frases o enllaços que vulguis compartir.
. Facebook: La xarxa social més coneguda del món actual, que permet comunicar-te i compartir amb les persones que tu vulguis.
. Blogger: Informació escrita, normalment amb una temàtica completa, que permet la interacció i opinió dels visitants a través dels comentaris.
. Friendfeed: El seguiment diari de les persones es possible a través d'aquesta web.
. Delicious: Eina que serveix per trobar pàgines web d'interès a través dels favorits que els usuaris comparteixen.
. Soooshial: Sistema organitzatiu de xarxes socials semblant a Ning. Conté components de gestió.
. Slideshare: Comparteix múltimedia a la Web.
. Skype: Eina per realitzar videotrucades amb altre gent.
. Google Docs: Eina molt útil i utilitzada per compartir documents amb els altres, fins i tot quan l'altre està escrivint. Molt útil en el treball cooperatiu.
. Espais de fórum: Fórums de tot tipus i a múltiples pàgines Web. Coneixèr les opinions d'altres persones a través de la xarxa i sobre qualsevol temàtica.

Aquestes són algunes de les eines que trobaràs a la xarxa. Ens poden ajudar molt en la construcció del nostre aprenentatge ja que moltes formen part del nostre PLE (entorn personal d'aprenentatge) on les podem classificar. En la següent entrada farem una introducció a aquest terme abans de presentar el dibuix del meu propi PLE.