diumenge, 23 de juny de 2013

DMED: L'Impacte social de la introducció de les TIC a les escoles.

En aquesta entrada intentaré fer un anàlisi, si més no vinculat a una reflexió personal, de l'utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les escoles, i l'impacte que han tingut socialment, així com la meva experiència personal en aquest àmbit i els entorns d'aprenentatge que l'envolten.

Vivim en una societat i en un món que les competències digitals en el dia a dia cada vegada són més claus per l'adaptació.  En un món cada cop més tecnològic, on les persones sense aquest coneixement presenten un futur incert. La nostra pregunta és la següent: Com les TIC, ens poden ajudar, millorar o innovar l'educació, o més concretament, la meva aula didàctica?

Es cert que les TIC ens ofereixen una sèrie de recursos (que hem anat veient), que posats en pràctica poden ajudar a un aprenentatge més significatiu o innovador. Personalitzen el coneixement i dinamitzen el grup, són un suport per el mestre i una font d'informació àmplia i molt accessible.

Però, són viables aquestes ajudes? ens ofereixen una millor educació o un aprenentatge més vàlid? La meva resposta és Si. Penso que el bon ús sempre desencadena unes bones conseqüències. Un mestre que estigui preparat a ensenyar i aprendre a través d'aquestes eines sempre millorarà la qualitat de l'aula. Per tots els motius que els recursos ens ofereixen. Aleshores cal que hi hagi un assoliment d'una sèrie de competències informàtiques per part del docent, que sigui capaç de transmetre-les adequadament als seus alumnes perquè integrin millor i complementin el seu aprenentatge.

La societat és cada dia més exigent. Hi ha escoles que no tenen el material bàsic per l'integració tecnològica. És un problema que s'ha de solucionar ràpidament i quan abans millor. Si volem uns futurs ciutadans que coneguin el món Web i es desenvolupin a través d'ell, hem d'actualitzar tot el context que l'envolta. Com ja he dit, el mestre és el primer element que s'ha d'actualitzar. El nen o alumne, s'anirà adaptant a ell fàcilment en el seu procés de creixement, incorporant les TIC en el seu aprenentatge i en la seva vida social,  només així podrem anar presumint d'estar formant  l'alumne 2.0 en un món 2.0.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada