dilluns, 2 de gener de 2012

Ús i experiències escolars amb les TIC: Exposicions dels alumnes de UDTIC.

A UDTIC durant el semestre i amb grups, hem estat dissenyant un projecte o una activitat on utilitzar recursos TIC a les aules. En aquesta entrada faré un recull informatiu de les exposicions dels grups de treball. Els temes han sigut variats, i han servit per tenir un coneixement més ampli d’aquestes eines i explorar des d’un nivell més pràctic els recursos tecnològics, en alguns casos en xarxa, que podríem o haurem d’utilitzar a les classes en el futur.
Grup 1: Els Entorns Virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge.
Introducció inicial amb Prezi. En aquesta sessió s’explicaven les bases dels EVEAs, que no és més que un sistema software per crear un espai d’aprenentatge concret on els alumnes completin la seva formació. Han utilitzat exemples com els xats, fórums, glossaris, activitats o qüestionaris. Concretament s’han centrat en una plataforma educativa creada als Estats Units que gestiona els entorns virtuals d’aprenentatge.
Seguidament ens han mostrat un Entorn Virtual d’aprenentatge que han creat al Blink. Amb aquest recurs han creat un glossari i ens han fet respondre un qüestionari. Hem pogut comprendre la seva utilitat i hem comentat alguns dels possibles desavantatges, com la poca participació que hi pugui haver en els fòrums, glossaris, activitats...i la manera de com motivar aquesta implicació.
Grup 2: Els projectes telemàtics.
Els projectes telemàtics cooperatius consisteixen a treballar, a partir d'un centre d'interès, continguts del currículum de forma col·laborativa amb alumnes d'altres centres. El projecte telemàtic cooperatiu més gran a Catalunya és la Xarxa Telemàtica d'Escoles de Catalunya, la XTEC, un projecte desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'integrar les TIC al currículum escolar.
Per posar en pràctica a classe els projectes telemàtics, el grup ha dissenyat una activitat en la qual, per grups (simbolitzant diferents centres escolars) havíem de completar un àlbum sobre les diferents etapes de la història. Les escoles s’havien d’organitzar per fer un document compartit amb continguts educatius a la xarxa. Els projectes telemàtics són un bon recurs per treballar cooperativament entre alumnes i altres centres, on podem aprendre i ensenyar alhora, igual que compartir recursos o eines d’aprenentatge.
Grup 3: El desenvolupament de les habilitats cognitives.
En aquest projecte, s’ha proposat investigar sobre com podem treballar el desenvolupament de les competències cognitives (atenció, memòria, velocitat de processament d’informació, flexibilitat de canvi de tasca, resolució de problemes) mitjançant recursos TIC a l’aula.
Primer de tot, han explicat els beneficis que ens aporten el treballar aquestes habilitats a la vida diària. A través de Lumosity, una web interactiva, hem pogut practicar amb aquestes aplicacions a la xarxa. Seguidament ens han mostrat dos exemples d’escoles que treballen el desenvolupament d’aquestes capacitats, però no de manera clara i sense una organització curricular. Així doncs han dissenyat i ens han presentat la seva pròpia activitat. L’objectiu és que cada alumne pugui desenvolupar i potenciar les seves capacitats cognitives per tal que influeixin d’una manera substancialment positiva en el desenvolupament de la seva formació acadèmica i personal. Per finalitzar, els alumnes d’aquest grup, creuen necessari dedicar un espai de l’horari escolar a treballar aquestes capacitats, per millorar particularment els problemes d’atenció en els nens.
Grup 4. Les Pissarres Digitals Interactives (PDI).

Aquest grup ha utilitzat el recurs del Prezi per fer la presentació de les pissarres digitals. Han fet una introducció explicant els 5 tipus de pissarres interactives que trobem:
- Electromagnètica
- Infraroja
- Resistiva
- Òpitca
- Ultrasònica -infraroja

A continuació, han mostrat una web de l’Xtec que ens permet trobar enllaços a possibles recursos per a les PDI :
- Ús del programa Smart Board
- JClic
- Pasapalabra: http://www.genmagic.net
Web de recursos per les PDI:
http://www.xtec.cat/~jmolar/webPDI2.htm
Un cop finalitzada aquesta pràctica, ens han exposat la seva llista d’avantatges i incovenients de les PDI a les aules escolars:
Avantatges:
- Ofereix molts recursos
- Facilita tractament diversitat.
- Més atenció, comprensió, participació i motivació.
- Interacció alumne - mestre.
- Accés ràpid a la informació.
- Escriptura i gravació de documents propis.
- Facilita preparació presentacions
- Eina de tots els nivells d’ensenyament
- Potencia el treball col·laboratiu
Inconvenients:
- Cost
- Ús d’una persona a l’hora
- Dependència al sistema d’Internet del centre.
- Problemes tècnics amb el software.
- Crea necessitat de formació didàctica - tecnològica del professorat.
Les pissarres digitals és un recurs que cada cop trobarem més a les escoles. La meva escola, en disposa d’una per curs. Donat que hauré de fer un seguit de intervencions educatives en el pròxim període de pràctiques, i possiblement hauré de fer ús d’aquesta eina, m’ha semblat una presentació positiva, amb enllaços molt útils que ens permeten trobar més informació i recursos sobre les PDI.
Grup 5. Aplicació de les TIC a l’Educació Inclusiva.
Aquest grup de treball, ens ha parlat de cóm les TIC ens poden ajudar en la inclusió dels alumnes amb NEE. Especialment s’han centrat amb la discapacitat visual.
Han creat una web en la qual han fet constar un marc teòric, on han definit què és una discapacitat i han fet un recull de pàgines web que contenen recursos. També inclou un anecdotari, un testimoni del centre Joan Amades de Barcelona i una pràctica per els visitants de la web. Per últim, ens han parlat de Jaws, un programa que ajuda a les persones amb discapacitat. Es tracta d’un software amb pantalla lectora, que té com a finalitat que els ordinadors siguin més accessibles per a persones amb barreres visuals. El programa converteix en so el contingut de la pantalla, fent possible accedir a ell sense necessitat de veure.
Grup 6. Les TIC en el Pla d’Acollida.
El tema de la seva sessió es centrava en els alumnes nouvinguts i les TIC. Què podem fer amb les TIC per ajudar, integrar als alumnes nouvinguts? Durant la sessió ens han presentat una sèrie d’activitats realitzades amb el JClic amb l’objectiu de treballar i conèixer el vocabulari de la nova llengua amb els nens. En aquest cas hem treballat el català, l’euskera i l’àrab.
A continuació ens han fet conèixer altres dinàmiques que fan algunes escoles per acollir a aquests alumnes a traves de diferents webs:
- Espai LIC: espai provinent del Xtec que ofereix recursos pel professorat, per l’alumnat i per a les famílies; experiències i bones practiques; i un bloc d’acollida a alumnat nouvingut.
- Llista de recursos per a nouvinguts:
https://docs.google.com/document/d/1HqJXz53q-yFYhaPmc6SgC1S36HutuO-Z4x1mzMjWXfw/edit?hl=ca
Dins d’aquesta llista de recursos ens van mostrar dos projectes:
- Projecte Sant Jordi http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/documenta/experiencia%20ceip%20granularius_1/descripcio_sant_Jordi_parla_cinc_llengues.pdf
- Mercat solidari (CEIP Parellada)
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28548
- Projecte Agora (diccionaris il·lustrats)
http://www.edu365.cat/agora/
Grup 7. Les TIC com a recurs per aprendre una llengua.
Aquest grup ens planteja utilitzar les TIC per aprendre una llengua més fàcilment.
Concretament ens proposen, a mode de pràctica, aprendre una mica de vocabulari portuguès.
Per comparar les metodologies transmissives (de memorització) i constructives (de raonament i experiència) i la seva eficiència, han realitzat un experiment.

Amb la classe dividida en dos grups, han realitzat dues activitat. El primer grup ha fet una activitat de memorització lingüística (que podeu trobar en el següent enllaç) https://docs.google.com/document/d/1k09ppe4KZ6WwzfknCPjvmf8 QGbTatQB7fUMAzsMyUYI/edit i posteriorment ha omplert una fitxa tècnica. El segon grup ha treballat unes activitats auto avaluables amb el JClic i finalment, han llegit un conte en portuguès del qual han hagut d’extreure’n les idees principals. Per acabar, han realitzat un enquesta utilitzant l’eina 2.0 E-encuesta que podem veure a l’enllaç
http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=CG/+NSkJmX8= .
Grup 8. La introducció de les tecnologies a les escoles.
Aquest grup ha parlat sobre la implantació de les TIC a les aules Han començat passant-nos una enquesta per poder veure en quin nivell ens trobàvem i què en sabem sobre les noves tecnologies. Seguidament ens han explicat el projecte eduCat 2.0, de l'Open Office, del Linkat i per últim, ens han mostrat el calaix de recursos educatius amb una activitat, en la qual hem fet una petita descripció del recurs que ens ha tocat.
L’exposició ha sigut molt clara i dinàmica. Han utilitzat diferents recursos per explicar-nos el que ells volien. A través de l’Open Office, l’eduCat, Xtec i Power Point ens han informat de la implatació de les TIC a les escoles.
La part pràctica ha sigut l’enquesta i una activitat per parelles. Les he trobat activitats correctes perquè van relacionades amb el tema que ells presentaven. Les hem realitzat al principi i al final de l’exposició, el que m’ha semblat una estructura adient. He trobat molt útil l’enquesta inicial per saber en quin nivell TIC ens trobem. El projecte EduCat, l’Open Office i els recursos Xtec m’han semblat interessants per complementar la implantació de les TIC i utilitzar-les educativament a les escoles. Aquí deixo alguns enllaços. http://www.slideshare.net/bprieto/open-office http://linkat.xtec.cat/portal/index.php https://docs.google.com/document/d/1KdiCc-ACQPVUmjw7nJXeaA6Z-Il1PA8ER-d_N9NYthE/edit?pli=1
Grup 9. Els Blocs Educatius.
Aquest grup ha explicat, mitjançant una presentació, l’ús didàctic dels blocs.

Han començat fent una definició general de bloc, els quals són un diari interactiu personal o grupal a Internet dissenyat perquè cada article tingui una data de publicació i pugui ser comentat. Les seves característiques són les següents:
- Col·laboratius
- Definibles
- Interactius
- Gratuïts.
Han fet referència a les dues funcionalitats del bloc dins de l’àmbit educatiu: - De centre: són els alumnes qui expliquen les activitats que fan.
- Professors i alumnes: articles que tracten sobre l’educació. Crean una comunitat educativa entre tots. - Personal (però interrelacionat creant una blogosfera com a part d’un PLE).
Han proseguit explicant els motius pels quals hauríem d’utilitzar un bloc a l’aula:
- Per crear un bloc es necessiten uns coneixements mínims d’informàtica.
- Serveixen per intercanviar idees i crear espais comuns d’aprenentatge.
- L’escola utilitza el bloc com a eina d’aprenentatge.
A continuació hem fet dues activitats amb JClic a mode avaluatiu: la primera, per comprovar els nostres coneixements; la segona, consistia a relacionar un llistat de blocs amb el tipus de bloc al qual pertany.
Grup 10. Aprenentatge de les llengües amb la pissarra digital.
Ja hem parlat d’aquests dos termes que han sigut tema d’altres treballs. Aquest grup, ha començat exposant diferents maneres d’utilitzar la pissarra digital per aprendre castellà, català i anglès:
1. Llengua castellana: explicació de la comparació i activitats sobre el contingut
2. Llengua anglesa: creació d’una història inventada amb la participació de tots.
3. Llengua catalana: Què és l’endevinalla? (pregunta oral) Presentació d’endevinalles i resolució d’aquestes entre tots.
5. Llengua anglesa: exercici online de relacionar les paraules amb les parts del cos.
Han escollit les tres àrees de llengua com a pràctica per fer-nos veure la utilitat de la pissarra digital en cada cas i han interactuat amb els espectadors fomentant la seva participació.
L’exposició ha sigut correcte, entenedora i ha estat ben estructurada. Han presentat diverses maneres d’utilitzar la pissarra digital posant-nos en situació real (com si estiguéssim a classe) i exposant mitjançant la seva actuació els avantatges que aquesta ens pot aportar el dia de dema a les aules.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada